ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
1. Δήμος Καλαμάτας
2. ΔΕΥΑΚ
3. Δήμος Μεσσήνης
4. ΔΕΗ (ΛΚΜ Μεγαλόπολης)
5. Περιφέρεια Πελοποννήσου (Π.Ε. Μεσσηνίας)
6. Π. Γιαννακόπουλος & Σία Ο.Ε. (Λατομεία- Ασφαλτικά)
7. Σπουργίτης Μεταφορική
8. Αφοί Λάμπου- Ζαχαροπλαστική – Παστελοποιία
9. Γκίζα Αφοί & Σία Ο.Ε. Εμπορικοί Αντιπρόσωποι – Διανομή Τροφίμων & Εμπορευμάτων
10. Μύλοι Φωτόπουλου – Πλάτανος ΕΠΕ – Εμπορία αλεύρων & ελαιόλαδου
11. ΣΙΤΟΣ – Πουλέτη Βασιλική & Υιοί ΟΕ (Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής – Πρατήριο Άρτου)